THE CONFETTI HOTEL

 

Địa chỉ : Số 01 Lô D-Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan CQ-03, Tp.Hạ Long – Quảng Ninh – Việt Nam
Phone : 098 1396 966
TEL : 0203.3900098
Emailsales@theconfettihotel.com
WebsiteTheconfettihotel.com